Home

Ecoloog Terschelling is voortgekomen uit de wens van ecoloog D. van der Elsken, oprichter van Elsken Ecologie, om zich op Terschelling te vestigen. Elsken Ecologie is een onafhankelijk ecologisch advies- en onderzoeksbureau vanaf 2023 werkend vanaf Terschelling en landelijk actief. Naast het filiaal op Terschelling blijft Elsken Ecologie Noord-Holland als bedrijf ook bestaan. 

Elsken Ecologie Terschelling leveren vele groene diensten voor particulieren, bedrijven en overheden. Wij verzorgen onder andere ecologische quickscans en natuurtoetsen, ecologische begeleidingen en inventarisaties ten behoeve van bijvoorbeeld beheer, BREEAM certificeringen en de subsidie regeling natuur en landschap, de snl.

Hiervoor beheerst Ecoloog Terschelling een breed werkterrein waar gedegen veldwerk centraal staat. Elsken Ecologie beschikt over uitgebreide kennis van onder andere vleermuizen, vogels, reptielen & amfibieën, muizen, dagvlinders en flora en natuurlijk de verschillende wetgevingen omtrent natuur. Al twaalf veldseizoenen zijn wij buiten te vinden en zorgen wij dat we op de hoogte blijven van de meest actuele kennis. Daarnaast wordt er wanneer nodig nauw samengewerkt met experts op andere gebieden, gemeenten en het bevoegd gezag in Friesland en waar nodig alle andere provincies. 

Ecologisch adviesbureau Elsken Ecologie is flexibel inzetbaar in heel Nederland, onafhankelijk,  de lijnen zijn kort en wordt er met u meegedacht over een passende oplossing voor uw vraagstuk of project.