Home

Ecoloog Terschelling is voortgekomen uit de wens van ecoloog Daan van der Elsken, oprichter van Elsken Ecologie, om zich op Terschelling te vestigen. Elsken Ecologie is een onafhankelijk ecologisch advies- en onderzoeksbureau vanaf 2023 werkend vanaf Terschelling, op de waddeneilanden, in provincie Friesland en landelijk actief. Naast het filiaal op Terschelling blijft Elsken Ecologie Noord-Holland als bedrijf ook verder bestaan met het vertrouwde vaste team.

Elsken Ecologie Terschelling levert allerhande groene diensten voor particulieren, bedrijven en overheden. Het filiaal op Terschelling richt zich met name op de waddeneilanden, waaronder Vlieland en Ameland, en provincie Friesland. Wij verzorgen onder andere ecologische quickscans en natuurtoetsen, ecologische begeleidingen en inventarisaties ten behoeve van bijvoorbeeld beheer, BREEAM certificeringen en de subsidie regeling natuur en landschap, de SNL.

Hiervoor beheerst Ecoloog Terschelling een breed werkterrein waar gedegen veldwerk centraal staat. We beschikken over uitgebreide kennis van onder andere vleermuizen, vogels, reptielen & amfibieën, muizen, dagvlinders en libellen en natuurlijk de verschillende wetgevingen omtrent natuur. Al twaalf veldseizoenen zijn wij buiten te vinden en zorgen wij dat we op de hoogte blijven van de meest actuele kennis. Daarnaast wordt er wanneer nodig nauw samengewerkt met experts op andere gebieden, gemeenten en het bevoegd gezag in Friesland en waar nodig alle andere provincies. 

Ecologisch adviesbureau Elsken Ecologie is flexibel inzetbaar in heel Nederland, onafhankelijk,  de lijnen zijn kort en wordt er met u meegedacht over een passende oplossing voor uw vraagstuk of project.