Wet & regelgeving

Ook op Terschelling kunnen middels de Omgevingswet beschermde soorten in conflict komen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze soorten leven zowel in de bebouwde gebieden, waaronder vleermuizen en huismussen als daarbuiten in de natuur.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen kunt u dus te maken krijgen met beschermde natuur. Bij Elsken Ecologie Terschelling zijn we op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving omtrent de Nederlandse natuur en de daarbij passende quickscans, inventarisaties of monitoringen. Dit doen we op Terschelling, de waddeneilanden maar uiteraard ook in provincie Friesland en omgeving. Middels op maat gesneden onderzoek kan Elsken Ecologie u begeleiden bij uw ruimtelijke ontwikkelingen en de Nederlandse natuurwetgevingen.