Quickscan

Bij verbouwen, slopen, renoveren en/of verduurzamen is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor een toetsing van de aan- of afwezigheid van middels de wet natuurbescherming beschermde soorten.
Een Quickscan flora en fauna betreft een eenmalig veldbezoek waarin wordt gekeken of de aanwezigeheid van beschermde soorten kan worden uitgesloten of dat de ruimtelijke ingrepen geen negatieve effecten op beschermde soorten hebben. Denk hierbij aan soorten als vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen welke zich vaak in gebouwen bevinden.

Op basis van het plangebied, de directe omgeving en de ruimteijke ingrepen wordt middels een zogeheten expert judgement bepaald hoe de ruimtelijke ingrepen plaats kunnen vinden of dat hiervoor verder onderzoek nodig is.
Elsken Ecologie Terschelling heeft jaren lange ervaring met quickscans en heeft de middelen en apparatuur om zo goed als mogelijk verder onderzoek uit te sluiten. Werkend vanaf Terschelling is ecoloogterschelling.nl de partij om uw Quickscan op de waddeneilanden tegen scherp tarief aan te bieden.