Inventarisatie & monitoring

Voor goed beheer van een gebied is het belangrijk inzichtelijk te hebben welke soorten aanwezig zijn en en welke aantallen of dichtheden. Vanuit de wet Natuurbescherming is het bij ruimtelijke ontwikkelingen verplicht aan te tonen of uit te sluiten of er beschermde soorten in een plangebied voorkomen.
En bij de subsidie natuur & landschap, kortweg SNL, moet men na te gaan of het in een (natuur)gebied gevoerde beheer wel het wenselijke effect heeft. kortom, er zijn heel veel redenen waarom inventarisaties en monitoring uitgevoerd moeten worden. En elke soort en elk terrein kent zijn eigen inventarisatie methoden.

Elsken Ecologie Terschelling is bekend met de leefgewoonten en habitateisen van verschillende soortgroepen en de passende methoden van inventariseren of monitoren.