Dagvlinders

Bij Elsken Ecologie Terschelling is ruime kennis van dagvlindersoorten, goede indicatorsoorten voor veel natuurgebieden, aanwezig. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld gebiedsdekkende inventarisaties uitvoeren. Deze inventarisaties zijn essentieel bij het evalueren van het gevoerde beheer en een verplichte terugkoppeling voor de SNL, de subsidieregeling voor het Natuurnetwerk Nederland. Per dagvlindersoort of natuurtype kan zo worden geëvalueerd of het beheer succesvol is of welke maatregelen er nodig zijn. Omdat de exacte locatie van dagvlinders vaak veel zegt over een locatie karteren we waarnemingen nauwkeurig met gps.