BMP, broedvogel monitoring

Elsken Ecologie Terschelling voert broedvogelinventarisaties uit volgens de landelijke BMP standaard. Deze standaard van SOVON vogelonderzoek Nederland is de methodiek om broedvogels te karteren.

Elsken Ecologie Terschelling kan de verschillende varianten van BMP, waaronder BMP-A (Alle soorten) of BMP-R (Roofvogels) of BMP-Z (Zeldzame soorten) verzorgen. Het gaat bij deze laatstgenoemde specifiek om zeldzame/schaarse en meer kritische soorten.
Eerder inventariseerden we al de Boschplaat op Terschelling op voor dit gebied unieke soorten en soorten waarvoor dit gebied extra van belang is.
Tijdens de inventarisaties registreren wij alle relevante waarnemingen digitaal in het veld middels Avimaps. Deze clustert alle waarnemingen tot overzichtelijke kaarten met daarop per soort de aantallen en locaties van broedgevallen.