Reptielen

Op Terschelling komen zandhagedis en levendbarende hagedis voor. Beide soorten zijn beschermd. Reptielen hebben een zeer verborgen levenswijze en zijn daarom niet altijd makkelijk waar te nemen of te inventariseren.

Het adequaat inventariseren van reptielen is specialistisch werk. Het inschatten van de juiste weersomstandigheden en een getraind oog zijn belangrijke factoren oma de trefkans te verhogen om zo gedegen onderzoek te garanderen.
Ook het gebruiken van methoden zoals bijvoorbeeld zogeheten reptielenplaatjes kan de trefkans sterk vergroten.

De ecologen van Elsken Ecologie zijn actieve vrijwilligers voor stichting Ravon en zijn bekend met de ecologie van alle Nederlandse reptielen en de juiste methoden van inventariseren.