Marters

Vanaf 1 januari 2024 is Friesland nu ook een van de provincies waar de marters wezel, hermelijn, bunzing, boommarter en steenmarter zijn beschermd. Dit kan bij uw ruimtelijke plannen betekenen dat u rekening moet houden met de mogelijke aanwezigheid van deze soorten. Om aan te tonen of uit te sluiten dat deze soorten voorkomen in uw plangebied kan Elsken Ecologie een inventarisatie uitvoeren. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van de Handreiking Kleine Marters van Provincie Friesland. Elsken Ecologie beschikt over meerdere zogenaamde wildlife camera’s, sporenbuizen en Mostela’s. En met filialen in Noord-Holland en op Terschelling (Provincie Fryslân) kunnen we deze inventarisaties scherp aanbieden. Op de pagina “nieuws’ zijn beelden te zien van een eerder voor gemeente Amsterdam op beeld vastgelegde steenmarter, boommarter en wezel. Onderstaand de beelden van twee boommarters. Unieke beelden voor Amsterdam. Deze beelden zijn vastgelegd met hoogwaardige apparatuur. De handreiking kleine marters vraagt de inzet van een camera per hectare waardoor het in te zetten aantal camera’s snel kan oplopen. Elsken Ecologie beschikt over 12 camera’s zodat grote plangebieden efficiënt kunnen worden geïnventariseerd.